Навигация

Контакти

Медицински институт на МВР

• Адрес: гр. София 1606, бул. “Скобелев” №79
• Тел.: 98 21300
• Факс: 954 28 75
• Е-mail: [email protected]

 

ТЕЛЕФОНИ:
• Директор /секретар/: 98 21506
• Деловодство: 98 21587
• Човешки ресурси: 98 21460
• Началник КДБ: 98 21365
• Зам. директор ЛДР: 98 21501
• Зам. директор НУР: 98 21503
• Зам. директор по организация на здравеопазването: 98 21502

  • Регистратура: 98 21509

 

ПРИЕМНИ ДНИ И ЧАСОВЕ ЗА ГРАЖДАНИ И СЛУЖИТЕЛИ НА МВР ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
 СИГНАЛИ В МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР

МБАЛ-ЦКБ в София

-  І-я и ІІІ-я понеделник от месеца – д-р Треновски от 13.30 часа до 14.30 часа;
- ІІ-я и ІV-я понеделник от месеца – доц. д-р Смилов, д.м. от 13.30 часа до 14.30 часа;

В извънработно време предложенията и сигналите се приемат от Дежурния по Институт.

БДПЛР Филиал Банкя, БДПЛР Филиал Варна и БДПЛР Филиал Хисаря 

Управителите на лечебното заведение – всеки понеделник от 13.30 часа до 14.30 часа.

Група „Медицински служби“ – Пловдив

Началникът на медицинската служба – всеки понеделник от 13.30 часа до 14.30 часа.