Навигация

Контакти

Медицински институт на МВР

• Адрес: гр. София 1606, бул. “Скобелев” №79
• Тел.: 98 21300
• Факс: 954 28 75
• Е-mail: [email protected]

 

ТЕЛЕФОНИ:
• Директор /секретар/: 98 21506
• Деловодство: 98 21587
• Човешки ресурси: 98 21460
• Началник КДБ: 98 21365
• Зам. директор ЛДР: 98 21501
• Зам. директор НУР: 98 21503
• Зам. директор по организация на здравеопазването: 98 21502

  • Регистратура: 98 21509