Навигация

Контакти

Медицински институт на МВР

• Адрес: гр. София 1606, бул. “Скобелев” №79
• Тел.: 98 21300
• Факс: 954 2875
• Е-mail: [email protected]

 

ТЕЛЕФОНИ:
• Директор /секретар/: 98 21506
• Деловодство: 98 21587
• Човешки ресурси: 98 21460
• Зам. директори: 98 21501, 98 21502
• Регистратура: 98 21509, 98 21300

 

ПРИЕМНИ ДНИ И ЧАСОВЕ ЗА ГРАЖДАНИ И СЛУЖИТЕЛИ НА МВР ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
 СИГНАЛИ В МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР

МБАЛ-ЦКБ в София

-  І-я и ІІІ-я понеделник от месеца – д-р Треновски от 13.30 часа до 14.30 часа;
- ІІ-я и ІV-я понеделник от месеца – доц. д-р Смилов, д.м. от 13.30 часа до 14.30 часа;

В извънработно време предложенията и сигналите се приемат от Дежурния по Институт.

БПЛР Филиал Банкя, БПЛР Филиал Варна и БПЛР Филиал Хисаря 

Управителите на лечебното заведение – всеки понеделник от 13.30 часа до 14.30 часа.

Група „Медицински служби“ – Пловдив

Началникът на медицинската служба – всеки понеделник от 13.30 часа до 14.30 часа.